PENGUMUMAN

Nomor: 133/DirDPPM/80/DPPM/IV/2021

 Tentang

 JADWAL PENGAMBILAN KAOS KKN

ANGKATAN 61 SEMESTER GANJIL TA 2020/2021

Diumumkan bagi mahasiswa peserta KKN UII Angkatan 61 Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bahwa Kaos KKN sudah dapat diambil di DPPM. Syarat pengambilan mahasiswa membawa foto copy KTM. Jadwal pengambilan sebagai berikut:

 No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan
1 Senin, 5 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 1 s/d 5 Di DPPM Lt.3
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 6 s/d 10
2 Selasa, 6 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 11 s/d 15
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 16 s/d 20
3 Rabu, 7 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 21 s/d 25
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 26 s/d 30
4 Kamis, 8 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 31 s/d 35
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 36 s/d 40
5 Jumat, 9 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 41 s/d 45
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 46 s/d 50
6 Senin, 12 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 51 s/d 55
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 56 s/d 60
7 Rabu, 14 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 61 s/d 65
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 66 s/d 70
8 Kamis, 15 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 71 s/d 75
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 76 s/d 80
9 Jumat, 16 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 81 s/d 85
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 86 s/d 90
10 Senin, 19 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 91 s/d 95
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 96 s/d 100
11 Selasa, 20 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 101 s/d 105
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 106 s/d 110
12 Rabu, 21 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 111 s/d 115
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 116 s/d 120
13 Kamis, 22 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 121 s/d 125
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 126 s/d 130
14 Jumat, 23 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 131 s/d 135
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 136 s/d 140
15 Senin, 26 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 141 s/d 145
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 146 s/d 150
16 Selasa, 27 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 151 s/d 155
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 156 s/d 160
17 Rabu, 28 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 161 s/d 165
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 166 s/d 170
18 Kamis, 29 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 171 s/d 175
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 176 s/d 180
19 Jumat, 30 April 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 181 s/d 185
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 186 s/d 190
20 Senin, 3 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 191 s/d 195
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 196 s/d 200
21 Selasa, 4 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 201 s/d 205
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 206 s/d 210
22 Rabu, 5 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 211 s/d 215
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 216 s/d 220
23 Kamis, 6 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 221 s/d 225
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 226 s/d 230
24 Senin, 24 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 231 s/d 235
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 236 s/d 240
25 Selasa, 25 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 241 s/d 245
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 246 s/d 250
26 Kamis, 27 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 251 s/d 255
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 256 s/d 260
27 Jumat, 28 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 261 s/d 265
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 266 s/d 270
28 Senin, 31 Mei 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 271 s/d 275
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 276 s/d 280
29 Rabu, 2 Juni 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 281 s/d 285
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 286 s/d 290
30 Kamis, 3 Juni 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 291 s/d 295
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 296 s/d 300
31 Jumat, 4 Juni 2021 Pkl 09.00 s/d 11.30 WIB Unit 301 s/d 305
Pkl 13.00 s/d 15.00 WIB Unit 306 s/d 309

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Yogyakarta, 1 April 2021

Direktur DPPM

Ttd

Dr. Eng. Hendra Setiawan, ST., MT